Velkommen til Morsø Folkeuniversitet

Morsø Folkeuniversitet er for alle.

På Morsø Folkeuniversitet kan du deltage i arrangementer aftener eller weekends, og dermed er der mulighed for at få ny inspiration og viden, når videnskabelige emner bliver præsenteret af dygtige og fagligt kompetente forelæsere, der brænder for at formidle deres viden.

En spændende vestjysk slægts-

og samtidshistorie fra

svenskekrigene til i dag 

Næste foredrag i Morsø Folkeuniversitet er ved Henning Ringgaard Lauridsen, der tirsdag  d. 27. oktober beskriver sin slægt gennem otte generationer og hele vejen igennem skaber en fin vekselvirkning mellem den lille personlige fortælling og den store regionale, nationale og endda international ditto.

Fra 4 x tipoldefaren, der blev født lige efter svenskekrigene og som fæstebonde hverken valgte sit erhverv, sin gård eller for den sags skyld sin kone selv. Over de næste slægtleds gradvise frigørelse med landboreformer og (minimal) skolegang, men samtidig kamp mod effekterne af den økonomiske krise efter Englandskrige og statsbankerot. Videre over 1800-tallets folkelige opvågnen med både religiøse og politiske vækkelser, sideløbende med en industrialisering og en teknologisk udvikling, som i den grad satte sit præg på både det fysiske og det mentale landskab – også i Vestjylland. Videre endnu over 1900-tallets første halvdel, hvor bedsteforældrenes og forældrenes generationer igennem to verdenskrige og flere omvæltninger i landbruget alligevel ”bliver ved jorden” og forsøger at tilpasse sig de nye tider efter bedste evne.

Og endelig helt frem til forfatteren selv, der som den første i en lang ubrudt række af bønder bryder mønstret, tager en videregående uddannelse og dermed realiserer nogle af de drømme, som det mere end antydes, at tidligere slægtled måske også havde – betingelserne for at leve dem ud var bare ikke til stede endnu. Det skal på ingen måde læses som en kritik af eller afstandtagen fra den bondetilværelse, der har præget slægten helt frem til og med forfatterens egen opvækst, men nærmere som en konstatering af, hvor stor en rolle de ydre betingelser spiller for individets udfoldelsesmuligheder.

 

 

 

 
Du er her: Forside

info@morsoe-folkeuniversitetet.dk

www.morsoe-folkeuniversitetet.dk